IC AV Massager

AV038

สามารถใช้งานต่อเนื่องย่างน้อย 1 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม เสียงของเครื่องสั่นถูกออกแบบให้ต่ำกว่า 40 เดซิเบลซึ่งต่ำกว่าการสั่นสะเทือนของโทรศัพท์มือถือ

Share

Share

Powered by MakeWebEasy.com